Om mig

Jag  är legitimerad psykoterapeut och handledarutbildad inom KBT, auktoriserad socionom, certifierad Marte Meo-terapeut samt är utbildad i Prologned exposure therapy som är en evidensbaserad behandlingsmetod inom trauma.

Jag har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänst, barnomsorg och skola, vuxenpsykiatrisk öppenvård samt primärvård. Den största delen av min yrkesverksamma tid har jag ägnat åt behandlingsarbete men jag har också erfarenhet av arbetsledande uppgifter.

Min erfarenhet av handledning omfattar barnomsorg, skola, primärvård , vuxenpsykiatri  samt utbildningshandledning inom KBT.  

Idag arbetar jag 80 % på Doktor.se och resten av tiden arbetar jag i min privata praktik. Jag har mycket erfarenhet av behandling av; 

  • svåra depressionstillstånd
  • utmattningssyndrom
  • olika ångestsyndrom såsom; social fobi, OCD (tvångstankar och tvångshandlingar), GAD (generaliserat ångestsyndrom), paniksyndrom
  • ätstörningar
  • kriser
  • trauman
  • personlighetsstörningar
  • relationsproblem   
  • iKBT 

                                    Sedan 2010 handleder jag personal som går basutbildning KBT på Evidens i Göteborg    (tidigare Center för Cognitiv terapi och utbildning). Jag har avtal med Falck Healthcare AB,  SOS International, Euro Accident Health & Care Insurance AB, Folksam samt If. 

 
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)