KBT

Kognitiv och Beteendeinriktad Terapi (KBT) är:

 

  • En strukturerad och målinriktad terapiform som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, utvecklingspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi.
  • —En behandling med betoning på samarbete mellan terapeut och patient och som förutsätter aktiva terapeuter och lika aktiva patienter
  • —En terapiform med fokusering på nuet, mer än på det förflutna - men där man, för att förstå det som händer idag, även tittar på faktorer som påverkat individen under uppväxten och  format grundläggande attityder och livsregler 
  • En behandling där patienterna gör hemuppgifter i sin egen miljö, detta för att få tillämpa de nya kunskaperna just i situationer där problemet uppstår
  • —En behandling för ångestsyndrom, depression, ätstörningar, sömnproblem, missbruk, emotionellt instabil personlighetsstörning, kronisk smärta

Inom KBT finns olika  terapiformer och metoder så som Kognitiv terapi, Beteendeterapi, Schemafokuserad terapi, Dialektisk beteendeterapi (DBT), Acceptance and commitment therapy (ACT) och Prolonged Exposer (Traumaterapi)

KBT finns i olika former så som individuell psykoterapi, gruppterapi, internetterapi och KBT-baserad självhjälp

 

 
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)