Handledning

Jag åtar mig handledningsuppdrag inom

primärvård, psykiatri, vård och omsorg 

samt inom barnomsorg och skolhälsovård.

 Jag åtar mig också utbildningshandledning inom KBT

                                                                                       

                   2011-10-01-168-kopia.jpg